ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

Klient -w ramach odstąpienia od umowy-  ma prawo zwrotu zakupionego produktu w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia, w którym klient otrzymał zamówiony towar, bez konieczności podania przyczyny. Rezygnacja z towaru  po dłuższym terminie nie będzie przyjęta.

Przed odesłaniem towaru, klient ma obowiązek skontaktowania się ze sprzedawcą w celu uzgodnienia szczegółów przesyłki zwrotnej.

Klient pokrywa koszty przesyłki zwrotnej. Nie odbieramy przesyłek zwrotnych nadanych za pobraniem. Jeśli zwracany przedmiot , został odesłany jako przesyłka zwykła /bez potwierdzenia nadania/, to w przypadku zaginięcia takiej przesyłki nie ponosimy odpowiedzialności za zaginiecie przesyłki. Dlatego zawsze należy odsyłać towar przesyłką poleconą lub paczką pocztową żeby mieć potwierdzenie nadania przesyłki.

Bardzo ważny warunek zwrotu zakupionego towaru: zwracany towar musi być kompletny wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem odstąpienia od umowy, nie może być używany i musi posiadać oryginalną, nieoderwaną i nienaruszoną metkę lub inny emblemat dołączony do przedmiotu. W przypadku otrzymania towaru bez spełnienia tych warunków, sklep odeśle ten towar do klienta listem ekonomicznym nierejestrowanym.

Pieniądze za zwracany towar zostaną przelane na konto bankowe wskazane przez klienta w terminie do 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przesyłki  ze zwróconym towarem.

REKLAMACJE 

1.     Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym w przypadku niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem /dotyczy przedmiotów błędnie doręczonych, np. dostarczono zły wzór, kolor itp./   oraz w przypadku wady fabrycznej towaru.  W takich okolicznościach  klient powinien skontaktować się ze sprzedającym dzwoniąc na numer: 502 695 386 lub wysyłając e-mail na adres global.marketing@onet.eu. Zgłoszenie reklamacyjne wysyłane   e-mailem musi zawierać  wypełniony formularz reklamacji /wzór formularza poniżej/.  Proszę dołączyć też zdjęcie wady towaru w dużej rozdzielczości.

2.     Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres wskazany przez sprzedającego,  dołączając dowód zakupu towaru i wypełniony formularz reklamacji z dokładnym opisem na czym polega wada zakupionego przedmiotu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest odesłanie reklamowanego towaru.

3.     Towar odsyła klient na własny koszt.  Przesyłka odesłana  do sprzedającego za pobraniem nie będzie odebrana.

4.     Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W przypadku uznania reklamacji,  towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów, sklep zwróci klientowi rownowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie  towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

5.     Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie dostarczonych towarów z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z różnych ustawień monitora klienta.

6.     Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru podczas transportu przesyłki należy zgłaszając do firmy, która ją doręczyła czyli do poczty lub firmy kurierskiej.

FORMULARZ  REKLAMACJI

 Miejscowość....................................................... data...............................................

 Imię , nazwisko i adres klienta: ........................................................................... .............................................................................................................................

 e-mail klienta.............................................................................................

numer telefonu klienta...............................................................................

 Data nabycia towaru..................................................................................

 Nazwa i opis towaru

W okresie ............................................................................................................................. stwierdziłem(am) niezgodność towaru z umową polegającą na: .................................................................. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................ 

W związku z powyższym proszę o: - nieodpłatną naprawę* - wymianę na nowy* / *Właściwe podkreślić/

W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany całości towaru na nowy,  proszę o zwrot wartości towaru przelewem na mój rachunek bankowy.

Nr rachunku: ......................................................................................................

Podpis osoby reklamującej 

...................................