REGULAMIN  ZAKUPÓW

                                    w sklepie internetowym pod adresem www.goldenartshow.pl

 

    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Sklep internetowy Golden  Art Show jest oddziałem zagranicznej firmy Global Marketing, posiadający swoją siedzibę w Krakowie, Osiedle Oświecenia 56 i jest prowadzony przez pełnomocnika i konsultanta Renate Gannar. Osobisty kontakt z konsultantem jest możliwy po wcześniejszym  telefonicznym ustaleniu terminu.

2.     Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internatowego przez klientów.

3.      Niniejszy regulamin powstał w oparciu o art. 8 ustawy z dnia  18 lipca 2002 r.  o świadczeniu usług droga elektroniczna /Dz.U.z 2002r. Nr 144, poz.1204 ze zmianami/   i reguluje warunki zawierania umów sprzedaży w sklepie internetowym.

4.     Za pośrednictwem sklepu internetowego, usługodawca świadczy następujące usługi elektroniczne:

- konto klienta – korzystanie z konta jest możliwe  po wykonaniu trzech kolejnych kroków przez usługobiorce: wypełnienie formularza rejestracji, klikniecie pola ”Załoz konto” i potwierdzenie utworzenia konta. Ta usługa jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient, ma możliwość  w każdej chwili i bez podania przyczyny, usuniecie konta.

- formularz zamówienia – korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie dodania pierwszego produktu  do koszyka w sklepie internetowym. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu dwóch kolejnych kroków: po wypełnieniu formularza zamówienia i po kliknięciu pola „Potwierdzam zakup”. Usługa – formularz zamówienia – jest świadczona nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwila złożenia zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania zamówienia.

- Newsletter – korzystanie z Newslettera  następuje po podaniu w zakładce „Newsletter”  adresu poczty elektronicznej, na który maja być wysyłane kolejne edycje  Newslettera i po kliknięciu pola „Zapisz sie”.  Usługa elektroniczna  Newsletter świadczona jest nieodpłatnie  przez czas nieokreślony. Klient  ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisanie się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego zawiadomienia do usługodawcy.

5.     Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,  wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i  odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania  w nich zmian. Wszystkie ceny towarów, zamieszczone na stronie internetowej sklepu, podawane są w złotych polskich PLN. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta i jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.

6.     Sprzedający dołoży wszelkich starań aby towary widoczne  w ofercie sklepu internetowego pokrywały się  z bieżącymi stanami magazynowymi sklepu.  W przypadku niedostępności  całości lub części zamówionego towaru, sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym kupującego i zwróci mu otrzymaną od niego kwotę.

7.     Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności osób trzecich.

8.     Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

9.     Klient zobowiązany jest do wprowadzania  do formularza zamówienia danych zgodnie ze stanem faktycznym.

10. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym pod adresem:  www.goldenartshow.pl   oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

                                         PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.     Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci internet. Informacje na temat towarów  sklep umieszcza   na stronie  www.goldenartshow.pl

2.     Zamówienia od klientów są przyjmowane przez :

- powyższa stronę internetową

                    - e-mail na adres global.marketing@onet.eu

- telefon:  535 695 386

3.     Klient, składając zamówienie, zawiera z sklepem umowę sprzedaży zamawianych towarów. W umowie klient dokonuje wyboru zamawianych towarów, oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy a także wyboru sposobu płatności.

4.     Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, ze towar jest dostępny w sklepie  i klient dokonał stosownej płatności.

5.     Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

6.      Klient może dokonywać zmiany w zamówieniu do momentu  jego zrealizowania czyli do momentu przekazania towaru do wysłania, jak również klient może wycofać złożone zamówienie  w całości do momentu jego wysłania.  Wprowadzenie  powyższych  zmian  jest  możliwe  poprzez kontakt telefoniczny pod numerem : 535 695 386.

7.     Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a także poza jej granicami za dodatkową oplatą.

8.     Zamówienia są składane i przyjmowane w języku polskim.

9.     Kupujący pokrywa w całości koszty przesyłki i dostawy. Informacje o tych kosztach znajdują się na stronie zamówienia i w zakładce  "DOSTAWA".

10.  Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia  od realizacji zamówienia w przypadku błędnego lub częściowego tylko wypełnienia formularza zamówienia,  w przypadku gdy w ciągu 5 dni nie zostanie zaksięgowana kwota zamówienia na koncie sklepu jak również  wtedy gdy wysłana przesyłka nie została odebrana.

11.  Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie drogą internetową lub telefonicznie. Czas ten może zostać wydłużony gdy wypada on w dniach uznanych  za wolne od pracy /sobota, niedziele, święta/.

12.   Termin realizacji zamówień wynosi od 1-3 dni roboczych.

13.  Sprzedający wystawia dla kupującego dowód zakupu, który stanowi potwierdzenie zawartej umowy sprzedaży.

14.  Składając zamówienie klient oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje  postanowienia regulaminu sklepu.

 

                                             SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

1.      Sklep internetowy Golden Art Show udostępnia klientowi następujące sposoby płatności:    

     - przedpłata dokonana jako przelew lub przekaz pieniężny  na konto bankowe sklepu

            - płatności DOTPAY

     - płatność przy odbiorze.

2.   Szczegółowe informacje dotyczące każdej formy płatności można znaleźć w zakładce  „ SPOSOBY PŁATNOŚCI”.

3.      Po dokonaniu wyboru sposobu płatności przez klienta , jest on zobowiązany do dokonania płatności w ciągu 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia przez sprzedającego.

4.      W przypadku wyboru przez klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

                            

                                                                                                          DOSTAWA

1.     Przesyłki wysyłane są najczęściej za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłki pocztowe polecone, listy ekonomiczne lub listy priorytetowe

2.     Przesyłki są wysyłane maksymalnie do 5 dni roboczych od otrzymania wpłaty. Klient jest informowany o wysłaniu przesyłki oddzielnym e- mailem.

3.     W wyjątkowych okolicznościach  przesyłka może opóźnić się. W takim przypadku sprzedający informuje    o zaistniałej sytuacji i klient ma możliwość rezygnacji  z zamówienia.

4.     Zamówiony towar wysyłany jest na  adres wskazany w formularzu zamówienia.

5.     Jeżeli przesyłka nie zostanie dostarczona w ciągu 14 dni od zawiadomienia o wysłaniu, prosimy o kontakt ze swoim oddziałem pocztowym. Jeżeli wciąż przesyłka nie zostanie odnaleziona prosimy o kontakt ze sklepem. Nie odpowiadamy jednak za przesyłki nie rejestrowane.

6.     W przypadku gdy zginie list polecony lub paczka, reklamacje składa sprzedający/nadawca/  po okresie 15 dni od daty nadania przesyłki w oddziale Poczty Polskiej lub odbioru przez firmę kurierską.

7.     W przypadku zaginięcia listu nierejestrowanego /list ekonomiczny, priorytetowy zwykły/ nie ma możliwości reklamacji. Przesyłka wysłana jest na odpowiedzialność kupującego.

8.     W przypadku zniszczenia zawartości przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską istnieje również możliwość reklamacji pod warunkiem, ze zostanie spisane oświadczenie z listonoszem lub kurierem w chwili przyjęcia przesyłki  oraz niezwłoczne  zgłoszenie oświadczenia o zniszczeniu.                    

Uwaga: jeżeli cokolwiek wzbudza podejrzenia o zniszczeniu zawartości przesyłki radzę otworzyć przesyłkę przy listonoszu lub kurierze i sprawdzić jej  zawartość /zgodnie z art. 545 & 2 Kodeksu cywilnego/.

9.     Za wszelkie uszkodzenia wysłanych towarów lub zagubienie przesyłki odpowiedzialna jest wyłącznie Poczta Polska lub firma kurierska, ponieważ - zgodnie z obowiązującym prawem-  przewoźnik czyli poczta lub firma kurierska  /a nie sprzedawca/ bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne  uszkodzenia przesyłki.

10.   Sklep internetowy Golden Art Show udostępnia również  dostawę zakupionych towarów jako przesyłki kurierskie i przesyłki kurierskie pobraniowe.

11.  Klient może upoważnić swojego przedstawiciela do odbioru przesyłki jak i do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń w tym zakresie.

12.  Nieodebranie oraz zwrot przesyłki do sprzedającego skutkuje obciążeniem klienta kosztami zwrotu przesyłki.

 

                                                                                                       REKLAMACJE                           

  1.  Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sklepie internetowym w przypadku niezgodności towaru z umową sprzedaży /zamówieniem/. W tym przypadku klient powinien skontaktować się ze sprzedającym dzwoniąc na numer  telefonu: 535 695 386  lub wysyłając e-mail na adres  global.marketing@onet.eu            

2.  Klient powinien odesłać reklamowany towar na adres wskazany przez sprzedającego,  dołączając dowód zakupu i opis na czym polega wada zakupionego przedmiotu.          

3. Reklamowany towar odsyła klient na własny koszt.  Przesyłka odesłana  do sprzedającego za pobraniem, nie będzie odebrana.               

4.  Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. W przypadku uznania reklamacji,  towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy. Jeśli będzie to już niemożliwe z powodu wyczerpania zapasów, sklep zwróci klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne dostępne w sklepie  towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.               

5.  Nie stanowią podstawy do reklamacji różnice w wyglądzie   dostarczonych towarów z zamówionymi,  oglądanymi na stronie internetowej sklepu, które to różnice mogą wynikać z różnych ustawień monitora klienta.

                                                                         PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w sklepie  bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.  Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony raz posiada wszystkie papierowe metki. Zwracany towar musi być kompletny. Towar zabezpieczony fabrycznie przed otwarciem nie może być zwrócony po zdjęciu folii lub po usunięciu /zniszczeniu metek.

2. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym z nim dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

3. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 7 dni roboczych.

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

                                                                                            DANE OSOBOWE

1.  Klient, składając zamówienie w sklepie internetowym Golden Art Show,  wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych  w bazie sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”/Dz.U. Nr 133  poz.883/ w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.                                                 

                                                                                  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Zmiany regulaminu dokonywane są przez sklep internetowy Golden Art Show i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej sklepu. Zmiany regulaminu nie wplywają negatywnie na prawa i obowiązki kupującego w zakresie zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu. Klient akceptuje lub nie akceptuje postanowień regulaminu po zmianach. W przypadku braku akceptacji regulaminu po wprowadzeniu zmian, zakupy w sklepie nie są możliwe.

3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.